JL Freight

МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

JL Freight Ltd е търговско дружество, учредено през 2013 год. и е част от холдинговата структура JL. Основен предмет на дейност на дружеството е спедиция и логистика, свързани с международен автомобилен превоз на товари на територията на Европа и Турция. JL Freight Ltd се явява правоприемник на спедиторската компания с 20-годишна история- JIEL Ltd, като се запазва изцяло дейността, структурата, клиентите и партньорите. JL Freight Ltd предлага широка гама транспортни услуги, а именно: превоз с високообемни товарни автомобили, превоз на дрехи на закачалки, превоз на хладилни товари, превоз на опасни товари, включително ADR-Class 1, поддържа редовни групажни линии на територията на Европейски съюз.

За гарантиране на по-добър и качествен сервиз, JL Freight Ltd разполага с над 70 (седемдесет) товарни композиции, собственост на JL Freight IT Ltd, дружество, което е част от холдинговата структура JL.

На нашия уебсайт можете да направите запитване за желан от Вас транспорт и в най-кратък срок да получите оферта. При сключен договор за превоз, Вие можете да получите информация в реално време за Вашия товар от нашата система за следене на товари.

Получи цена за транспорт до час